top of page

Priprava za tisk - dtp

Tretji izvod.jpg

Oblikovanje, prelom in priprava za tisk

- več kot  500 slikanic in knjig za otroke

- več kot  30 priročnikov

- več kot  15 etnografskih izdaj

- več kot  10 darilnih knjig

- več kot  10 romanov

- 6 delov Latinsko-slovenskega slovarja

Dezela Velike tovarne besed.jpg
bottom of page