top of page

P L A Č I L O

PLAČILO

Po dostavi knjig se izstavi e-račun s 30 dnevno valutacijo.

V primeru neplačila v zakonitem roku si pridržujemo pravico do obračuna zamudnih obresti.

bottom of page